Chủ nhật, 01/10/2023

Công bố quốc tế

Theoretical and Experimental Research on drying Seedling Peanuts on Co-current Tower Dryer

16:00 - 17/03/2022

Theoretical and Experimental Research on drying Seedling Peanuts on Co-current Tower Dryer - Nghiên cứu tính toán thiết kế máy sàng phân loại lạc giống trong dây chuyền chế biến lạc giống quy mô công nghiệp

Tên bài báo: Theoretical and Experimental Research on drying Seedling Peanuts on Co-current Tower Dryer
Nơi đăng: The international conference on Agricultural and Bio-System engineering. Ho Chi Minh City, December 19th-21st, 2017
Thời gian: 2017
Tham khảo nội dung chi tiết tại đây.

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM