Thứ tư, 07/06/2023

Đề tài nghiên cứu

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo máy sàng làm sạch và phân loại lạc giống năng suất 1-1,2 tấn/giờ trong dây chuyền sấy lạc giống quy mô công nghiệp

11:29 - 21/03/2022

Đề tài cấp Bộ.

Tên đề tài: Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo máy sàng làm sạch và phân loại lạc giống năng suất 1-1,2 tấn/h trong dây chuyền sấy lạc giống quy mô công nghiệp
Mã số đề tài: 
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp (RIAM)
Cơ quan chủ quản: 
Thời gian thực hiện: 
Kết quả nghiên cứu: 
Đề tài đã khảo sát, đánh giá lựa chọn được nguyên lý làm việc của mẫu máy phân loại và làm sạch phù hợp với nguyên liệu lạc củ sau sấy. 
Đưa ra cơ sở lý thuyết tính toán, sàng lắc song phẳng kết hợp phân loại khí động; từ đó tính toán, thiết kế các thông số chính của máy trong dây chuyền chế biến, đáp ứng yêu cầu của cơ sở sản xuất lạc giống quy mô công nghiệp.

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM