Thứ năm, 30/11/2023

Công bố trong nước

Nghiên cứu thực nghiệm máy băm/thái củ sắn tươi năng suất cao 10-20 tấn/h trong dây chuyền chế biến sắn quy mô công nghiệp

09:41 - 22/03/2022

Bài báo đăng trên Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, số 33/2019.

Tên bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm máy băm/thái củ sắn tươi năng suất cao 10-20 tấn/h trong dây chuyền chế biến sắn quy mô công nghiệp
Nơi đăng: Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam; số 33, trang 41-45.
Thời gian: 2019
Tham khảo nội dung tại đây.

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM