Chủ nhật, 01/10/2023

Công bố trong nước

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số kết cấu trên máy băm/thái củ sắn tươi năng suất cao 10-20 tấn/giờ bằng mô hình quy hoạch hóa thực nghiệm

10:00 - 22/03/2022

Bài viết đăng tại Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ V - VCME2018.

Tên bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số kết cấu trên máy băm/thái củ sắn tươi năng suất cao 10-20 tấn/giờ bằng mô hình quy hoạch hóa thực nghiệm
Nơi đăng: Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ V - VCME2018
Thời gian: 2018
Tham khảo nội dung tại đây.

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM