Thứ sáu, 03/02/2023

Công bố trong nước

Nghiên cứu xác định một số thông số cơ bản về khí động đối với mùn cưa sử dụng tạo viên nhiên liệu

11:07 - 22/03/2022

Bài viết đăng tại Tạp chí KHCN Xây Dựng, Tập 11 số 4, 7/2017.

Tên tài liệu: Nghiên cứu xác định một số thông số cơ bản về khí động đối với mùn cưa sử dụng tạo viên nhiên liệu
Nơi đăng: Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ 10 Câu lạc bộ Cơ khí-Động lực (Tạp chí KHCN Xây Dựng, Tập 11 số 4, 7/2017), trang 47-51
Thời gian: 2017
Tham khảo nội dung tại đây.

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM