Chủ nhật, 01/10/2023

Công bố trong nước

Nghiên cứu thực nghiệm xác định nhiệt dung riêng trong ống sấy khi sấy tinh bột sắn

11:14 - 18/03/2022

Nghiên cứu thực nghiệm xác định nhiệt dung riêng trong ống sấy khi sấy tinh bột sắn - Tuyển tập các bài báo tham dự hội nghị câu lạc bộ cơ khí-động lực, lần thứ 8.

Tên bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm xác định nhiệt dung riêng trong ống sấy khi sấy tinh bột sắn
Nơi đăng: Tuyển tập các bài báo tham dự hội nghị câu lạc bộ cơ khí-động lực, lần thứ 8, trang 47-50
Thời gian: 2015
Tham khảo nội dung tại đây.

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM