Thứ năm, 30/11/2023

Công bố trong nước

Nghiên cứu quá trình trao đổi nhiệt ẩm trong quá trình sấy sắn cục trên máy sấy tháp dạng kênh dòng thẳng

09:51 - 22/03/2022

Bài viết đăng trên Tạp chí Cơ khí Việt nam, Số đặc biệt tháng 10 năm 2018.

Tên bài báo: Nghiên cứu quá trình trao đổi nhiệt ẩm trong quá trình sấy sắn cục trên máy sấy tháp dạng kênh dòng thẳng
Nơi đăng: Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ 11 Câu lạc bộ Cơ khí-Động lực (Tạp chí Cơ khí Việt nam, Số đặc biệt tháng 10 năm 2018), trang 296-301.
Thời gian: 2018
Tham khảo nội dung tại đây.

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM