Thứ sáu, 03/02/2023

Công bố trong nước

Khảo sát sản phẩm khí tổng hợp trong lò khí hóa phụ phẩm nông nghiệp xuôi chiều liên tục

11:05 - 22/03/2022

Bài báo đăng tại Tạp chí KHCN Xây Dựng, Tập 11 số 4, 7/2017.

Tên tài liệu: Khảo sát sản phẩm khí tổng hợp trong lò khí hóa phụ phẩm nông nghiệp xuôi chiều liên tục
Nơi đăng: Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ 10 Câu lạc bộ Cơ khí-Động lực (Tạp chí KHCN Xây Dựng, Tập 11 số 4, 7/2017), trang 155-160
Thời gian: 2017
Tham khảo nội dung tại đây.

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM