Chủ nhật, 01/10/2023

Công bố trong nước

Khảo sát và thiết kế máy trộn phân bón NPK 3 màu quy mô công nghiệp năng suất 10,0 tấn/giờ

11:33 - 22/03/2022

Bài báo đăng tại Kỷ yếu hội nghị khoa học Cơ điện nông nghiệp trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Tên tài liệu: Khảo sát và thiết kế máy trộn phân bón NPK 3 màu quy mô công nghiệp năng suất 10,0 tấn/giờ
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị khoa học Cơ điện nông nghiệp trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Thời gian: 2016

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM